Hiển thị 37–47 của 47 kết quả

 • Socket: 1200 (Rocket Lake)
 • Số lõi/luồng: 8/16
 • Tần số cơ bản/turbo: 2.5 GHz/ 4.9 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Không kèm sẵn iGPU
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

7,050,000 
 • Socket: 1151-v2 (Coffee Lake)
 • Số lõi/luồng: 8/8
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.0 GHz/ 4.7 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Intel UHD Graphics 630
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

5,200,000 
 • Socket: 1151-v2 (Coffee Lake)
 • Số lõi/luồng: 8/16
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.1 GHz/ 5.0 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Intel UHD Graphics 630
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

7,930,000 
 • Socket: 1700 (Alder Lake)
 • Số lõi/luồng: 16/24
 • Tần số cơ bản/turbo: 2.4GHz/ 5.1 GHz
 • Đồ họa tích hợp: UHD Intel 770
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

12,390,000 
 • Socket: 1700 (Alder Lake)
 • Số lõi/luồng: 16/24
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.2GHz/ 5.2 GHz
 • Đồ họa tích hợp: UHD Intel 770
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

13,530,000 
 • CPU Intel Xeon E5 2678 V3 chạy trên main x99 và main DUAL CPU
 • Dòng sản phẩm phù hợp cho hệ thống Server/workstation/ Enterprise.
 • Số lõi/luồng: 12/24
 • Tần số cơ bản/turbo: 2.5/3.1 GHz
 • Bảo hành: 12 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

1,980,000 
 • CPU Intel Xeon E5 2680 V3 chạy trên main x99 và main DUAL CPU
 • Dòng sản phẩm phù hợp cho hệ thống Server/workstation/ Enterprise.
 • Số lõi/luồng: 12/24
 • Tần số cơ bản/turbo: 2.5/3.3 GHz
 • Bảo hành: 12 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

2,050,000 
 • CPU Intel Xeon E5 2680 V4 chạy trên main x99 và main DUAL CPU
 • Dòng sản phẩm phù hợp cho hệ thống Server/workstation/ Enterprise.
 • Số lõi/luồng: 14/28
 • Tần số cơ bản/turbo: 2.4/3.3 GHz
 • Bảo hành: 12 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

2,200,000 
 • CPU Intel Xeon E5 2683 V4 chạy trên main x99 và main DUAL CPU
 • Dòng sản phẩm phù hợp cho hệ thống Server/workstation/ Enterprise.
 • Số lõi/luồng: 16/32
 • Tần số cơ bản/turbo: 2.1/3.1 GHz
 • Bảo hành: 12 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

2,650,000 
 • Processor Number : E5-2696 V3
 • Number of Cores : 18 Core
 • Number of Threads : 36
 • Threads Clock Speed : 2.3 GHz Turbo 3.6 GHz
 • Cache Memory Details Smart Cache – 45 MB
 • Bảo hành: 12 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

2,850,000 
 • Processor Number : E5-2697 V3
 • Number of Cores : 14 Core
 • Number of Threads : 28
 • Threads Clock Speed : 2.6 GHz Turbo 3.6 GHz
 • Cache Memory Details Smart Cache – 35 MB
 • Bảo hành: 12 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

2,550,000