Cấu Hình Giả Lập – Máy Ảo GL03 | Xeon E5 2689 | 16G | GT1030 2G | 240G SSD

9,790,000