Cấu Hình Giả Lập – Máy Ảo GL05 | Dual Xeon E5 2670 | 32G | GTX1050 2G | 240G SSD

14,090,000