Cấu Hình Giả Lập – Máy Ảo GL06 | Dual Xeon E5 2689 | 32G | GTX1050ti 4G | 250G SSD

15,490,000