Cấu Hình Giả Lập – Máy Ảo GL07 | Dual Xeon E5 2689 | 64G | GTX1650 4G | 250G SSD

20,290,000