Cấu Hình Giả Lập – Máy Ảo GL12 | Dual Xeon E5 2678v3 | 64G | GTX1050ti 4G | 250G SSD

24,190,000