Cấu Hình Giả Lập – Máy Ảo GL15 | Dual Xeon E5 2678v3 | 64G | GTX1650 4G | 500G SSD

29,990,000