Cấu Hình Giả Lập – Máy Ảo GL16 | Dual Xeon E5 2678v3 | 64G | GTX1060 6G | 500G SSD

32,290,000