Cấu Hình Giả Lập – Máy Ảo GL19 | Dual Xeon E5 2680v4 | 64G | GTX1050ti 4G | 500G SSD

31,790,000