Máy Bộ HP Compaq Pro Core i3 P2100 – Văn Phòng

5,700,000