PC Gaming Online GT4570 – Phổ Thông – Core i5 4570 | 8G | 120G SSD | GTX1050 2G | 22″

11,480,000