Hiển thị 1–40 của 53 kết quả

 • Dung lượng: 1 x 4GB
 • Thế hệ: DDR4
 • Tốc độ Bus: 2666MHz
 • Cas: 19
 • Bảo hành: 36 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

230,000 
 • Dung lượng: 1 x 4GB
 • Thế hệ: DDR4
 • Tốc độ Bus: 2400MHz
 • Cas: 19
 • Bảo hành: 36 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

210,000 
 • Dung lượng: 1 x 4GB
 • Thế hệ: DDR4
 • Tốc độ Bus: 2666MHz
 • Cas: 19
 • Bảo hành: 36 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

310,000 
 • Dung lượng: 1 x 8GB
 • Thế hệ: DDR4
 • Tốc độ Bus: 2400MHz
 • Cas: 19
 • Bảo hành: 36 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

340,000 
 • Dung lượng: 1 x 8GB
 • Thế hệ: DDR4
 • Tốc độ Bus: 2666MHz
 • Cas: 19
 • Bảo hành: 36 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

350,000 
 • Dung lượng: 1 x 8GB
 • Thế hệ: DDR4
 • Tốc độ Bus: 3200MHz
 • Cas: 19
 • Bảo hành: 36 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

360,000 
 • Dung lượng: 1 x 8GB
 • Thế hệ: DDR4
 • Tốc độ Bus: 3200MHz
 • Cas: 19
 • Bảo hành: 36 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

520,000 
 • Dung lượng: 1 x 8GB
 • Thế hệ: DDR4
 • Tốc độ Bus: 3200MHz
 • Cas: 17
 • Bảo hành: 60 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

450,000 
 • Dung lượng: 1 x 8GB
 • Thế hệ: DDR4
 • Tốc độ Bus: 3200MHz
 • Cas: 16
 • Bảo hành: 36 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

450,000 
 • Dung lượng: 1 x 8GB
 • Thế hệ: DDR4
 • Tốc độ Bus: 2666MHz
 • Cas: 19
 • Bảo hành: 36 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

450,000 
 • Dung lượng: 1 x 8GB
 • Thế hệ: DDR4
 • Tốc độ Bus: 3200MHz
 • Cas: 16
 • Bảo hành: 36 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

610,000 
 • Dung lượng: 1 x 8GB
 • Thế hệ: DDR4
 • Tốc độ Bus: 3200MHz
 • Cas: 19
 • Bảo hành: 36 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

460,000 
 • Dung lượng: 1 x 8GB
 • Thế hệ: DDR4
 • Tốc độ Bus: 3200MHz
 • Cas: 16
 • Bảo hành: 36 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

470,000 
 • Dung lượng: 1 x 8GB
 • Thế hệ: DDR4
 • Tốc độ Bus: 3200MHz
 • Cas: 16
 • Bảo hành: 36 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

540,000 
 • Dung lượng: 1 x 8GB
 • Thế hệ: DDR4
 • Tốc độ Bus: 3600MHz
 • Cas: 16
 • Bảo hành: 60 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

630,000 
 • Dung lượng: 1 x 8GB
 • Thế hệ: DDR4
 • Tốc độ Bus: 3200MHz
 • Cas: 16
 • Bảo hành: 36 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

590,000 
 • Dung lượng: 1 x 8GB
 • Thế hệ: DDR4
 • Tốc độ Bus: 3200MHz
 • Cas: 16
 • Bảo hành: 60 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

570,000 
 • Dung lượng: 1 x 8GB
 • Thế hệ: DDR4
 • Tốc độ Bus: 3200MHz
 • Cas: 16
 • Bảo hành: 60 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

600,000 
 • Dung lượng: 1 x 8GB
 • Thế hệ: DDR4
 • Tốc độ Bus: 3200MHz
 • Cas: 16
 • Bảo hành: 36 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

550,000 
 • Dung lượng: 1 x 8GB
 • Thế hệ: DDR4
 • Tốc độ Bus: 3600MHz
 • Cas: 16
 • Bảo hành: 36 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

500,000 
 • Dung lượng: 2 x 8GB
 • Thế hệ: DDR4
 • Tốc độ Bus: 3200MHz
 • Cas: 16
 • Bảo hành: 36 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

980,000 
 • Dung lượng: 1 x 16GB
 • Thế hệ: DDR4
 • Tốc độ Bus: 3200MHz
 • Cas: 19
 • Bảo hành: 36 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

690,000 
 • Dung lượng: 1 x 16GB
 • Thế hệ: DDR4
 • Tốc độ Bus: 2666MHz
 • Cas: 17
 • Bảo hành: 36 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

680,000 
 • Dung lượng: 1 x 16GB
 • Thế hệ: DDR4
 • Tốc độ Bus: 3200MHz
 • Cas: 16
 • Tản nhiệt: Có
 • Bảo hành: 60 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

820,000 
 • Dung lượng: 1 x 16GB
 • Thế hệ: DDR4
 • Tốc độ Bus: 3600MHz
 • Cas: 16
 • Tản nhiệt: Có
 • Bảo hành: 60 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

980,000 
 • Dung lượng: 1 x 16GB
 • Thế hệ: DDR4
 • Tốc độ Bus: 3200MHz
 • Cas: 16
 • Bảo hành: 36 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

890,000 
 • Dung lượng: 1 x 16GB
 • Thế hệ: DDR4
 • Tốc độ Bus: 3200MHz
 • Cas: 17
 • Bảo hành: 36 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

1,090,000 
 • Dung lượng: 2 x 16GB
 • Thế hệ: DDR4
 • Tốc độ Bus: 3200MHz
 • Cas: 17
 • Bảo hành: 36 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

1,990,000 
 • Dung lượng: 1 x 16GB
 • Thế hệ: DDR4
 • Tốc độ Bus: 3200MHz
 • Cas: 16
 • Bảo hành: 36 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

1,230,000 
 • Dung lượng: 16GB
 • Thế hệ: DDR4
 • Tốc độ Bus: 3600MHz
 • Cas: 18
 • Bảo hành: 36 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

1,250,000 
 • Dung lượng: 2 x 16GB
 • Thế hệ: DDR4
 • Tốc độ Bus: 3200MHz
 • Cas: 16
 • Bảo hành: 36 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

2,250,000 
 • Dung lượng: 2 x 16GB
 • Thế hệ: DDR4
 • Tốc độ Bus: 3600MHz
 • Cas: 18
 • Bảo hành: 36 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

2,200,000 
 • Dung lượng: 2 x 16GB
 • Thế hệ: DDR4
 • Tốc độ Bus: 3600MHz
 • Cas: 18
 • Bảo hành: 60 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

2,590,000 
 • Dung lượng: 2 x 32GB
 • Thế hệ: DDR4
 • Tốc độ Bus: 3600MHz
 • Cas: 18
 • Bảo hành: 36 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

4,350,000 
 • Dung lượng: 2 x 16GB
 • Thế hệ: DDR4
 • Tốc độ Bus: 3200MHz
 • Cas: 16
 • Bảo hành: 36 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

2,350,000 
 • Dung lượng: 2 x 32GB
 • Thế hệ: DDR4
 • Tốc độ Bus: 3600MHz
 • Cas: 18
 • Bảo hành: 36 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

4,150,000 
 • Dung lượng: 1 x 16GB
 • Thế hệ: DDR4
 • Tốc độ Bus: 3200MHz
 • Cas: 16
 • Bảo hành: 36 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

950,000 
 • Dung lượng: 1 x 16GB
 • Thế hệ: DDR4
 • Tốc độ Bus: 3600MHz
 • Cas: 16
 • Bảo hành: 36 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

1,250,000 
 • Dung lượng: 1 x 16GB
 • Bus : 1600
 • Chủng loại : ECC Registered RDIM DDR3
 • Bảo hành: 12 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

260,000 
 • Dung lượng: 1 x 32GB
 • Bus : 1600
 • Chủng loại : ECC Registered RDIM DDR3
 • Bảo hành: 12 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

470,000