Hiển thị 1–40 của 76 kết quả

 • Socket: 1151 (Kaby Lake)
 • Số lõi/luồng: 2/4
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.6 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Intel HD Graphics 630
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

350,000 
 • Socket: 1200 (Comet Lake)
 • Số lõi/luồng: 2/4
 • Tần số cơ bản/turbo: 4.1 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Intel UHD Graphics 610
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

1,650,000 
 • Socket: 1700 (Alder Lake)
 • Số lõi/luồng: 2/2
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.4 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Intel UHD Graphics 710
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

1,290,000 
 • Socket: 1151 (SkyLake)
 • Số lõi/luồng: 2/4
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.70 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Intel® HD Graphics 530
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

550,000 
 • Socket: 1151 (Kaby Lake)
 • Số lõi/luồng: 2/4
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.90 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Intel® HD Graphics 630
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

630,000 
 • Socket: 1151 (SkyLake)
 • Số lõi/luồng: 4/4
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.2 GHz turbo 3.6 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Intel® HD Graphics 530
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

1,030,000 
 • Socket: 1151 (Kaby Lake)
 • Số lõi/luồng: 4/4
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.0 GHz turbo 3.5 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Intel® HD Graphics 630
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

1,100,000 
 • Socket: 1151 (SkyLake)
 • Số lõi/luồng: 4/8
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.4GHz turbo 4.0 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Intel® HD Graphics 630
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

1,990,000 
 • Socket: 1151 (Kaby Lake)
 • Số lõi/luồng: 4/8
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.6 GHz turbo 4.2 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Intel® HD Graphics 630
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

2,350,000 
 • Socket: 1700 (Alder Lake)
 • Số lõi/luồng: 2/4
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.7 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Intel UHD Graphics 710
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

2,050,000 
 • Socket: 1200 (Comet Lake)
 • Số lõi/luồng: 4/8
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.6 GHz/ 4.3 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Intel UHD Graphics 630
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

2,280,000 
 • Socket: 1200 (Comet Lake)
 • Số lõi/luồng: 4/8
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.6 GHz/ 4.3 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Không kèm sẵn iGPU
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

1,390,000 
 • Socket: 1200 (Comet Lake)
 • Số lõi/luồng: 4/8
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.7 GHz/ 4.4 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Intel UHD Graphics 630
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

2,450,000 
 • Socket: 1200 (Comet Lake)
 • Số lõi/luồng: 4/8
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.7 GHz/ 4.4 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Không kèm sẵn iGPU
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

1,450,000 
 • Socket: 1700 (Alder Lake)
 • Số lõi/luồng: 4/8
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.3 GHz/ 4.3 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Intel UHD Graphics 730
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

2,530,000 
 • Socket: 1700 (Alder Lake)
 • Số lõi/luồng: 4/8
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.3 GHz/ 4.3 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Không kèm sẵn iGPU
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

2,050,000 
 • Socket: 1151-v2 (Coffee Lake)
 • Số lõi/luồng: 4/4
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.6 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Intel UHD Graphics 630
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

1,100,000 
 • Socket: 1151-v2 (Coffee Lake)
 • Số lõi/luồng: 6/6
 • Tần số cơ bản/turbo: 2.8 GHz turbo 4.0 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Intel® UHD Graphics 630
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

1,690,000 
 • Socket: 1151-v2 (Coffee Lake)
 • Số lõi/luồng: 6/12
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.2 GHz turbo 4.6 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Intel® UHD Graphics 630
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

2,900,000 
 • Socket: 1151-v2 (Coffee Lake)
 • Số lõi/luồng: 4/4
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.6 GHz turbo 4.2 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Intel UHD Graphics 630
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

1,450,000 
 • Socket: 1151-v2 (Coffee Lake)
 • Số lõi/luồng: 6/6
 • Tần số cơ bản/turbo: 2.9 GHz turbo 4.1 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Intel UHD Graphics 630
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

2,150,000 
 • Socket: 1151-v2 (Coffee Lake)
 • Số lõi/luồng: 6/6
 • Tần số cơ bản/turbo: 2.9 GHz turbo 4.1 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Không kèm sẵn iGPU
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

1,650,000 
 • Socket: 1151-v2 (Coffee Lake)
 • Số lõi/luồng: 4/4
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.6 GHz turbo 4.2 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Không kèm sẵn iGPU
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

990,000 
 • Socket: 1200 (Rocket Lake)
 • Số lõi/luồng: 6/12
 • Tần số cơ bản/turbo: 2.6 GHz/ 4.4 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Intel UHD Graphics 730
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

3,100,000 
 • Socket: 1200 (Rocket Lake)
 • Số lõi/luồng: 6/12
 • Tần số cơ bản/turbo: 2.6 GHz/ 4.4 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Không kèm sẵn iGPU
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

2,290,000 
 • Socket: 1700 (Alder Lake)
 • Số lõi/luồng: 4/8
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.4 GHz/ 4.5 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Intel® UHD 730
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

3,350,000 
 • Socket: 1700 (Alder Lake)
 • Số lõi/luồng: 4/8
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.4 GHz/ 4.5 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Không
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

2,600,000 
 • Socket: 1700 (Raptor Lake)
 • Số lõi/luồng: 4/8
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.5 GHz/ 4.7 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Intel® UHD Graphics 730
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

3,650,000 
 • Socket: 1700 (Raptor Lake)
 • Số lõi/luồng: 4/8
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.5 GHz/ 4.7 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Không
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

2,950,000 
 • Socket: 1700 (Alder Lake)
 • Số lõi/luồng: 6/12
 • Tần số cơ bản/turbo: 2.5 GHz/ 4.4 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Intel UHD Graphics 730
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

3,650,000 
 • Socket: 1700 (Alder Lake)
 • Số lõi/luồng: 6/12
 • Tần số cơ bản/turbo: 2.5 GHz/ 4.4 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Không kèm sẵn iGPU
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

2,950,000 
 • Socket: 1700 (Alder Lake)
 • Số lõi/luồng: 10/16
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.7 GHz/ 4.9 GHz
 • Đồ họa tích hợp: UHD Graphics 770
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

4,890,000 
 • Socket: 1700 (Alder Lake)
 • Số lõi/luồng: 10/16
 • Tần số cơ bản/turbo: 2.5 GHz/ 4.6 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Intel® UHD 730
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

4,890,000 
 • Socket: 1700 (Alder Lake)
 • Số lõi/luồng: 10/16
 • Tần số cơ bản/turbo: 2.5 GHz/ 4.6 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Không kèm sẵn iGPU
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

4,450,000 
 • Socket: 1700 (Alder Lake)
 • Số lõi/luồng: 14/20
 • Tần số cơ bản/turbo: 2.5 GHz/ 4.8 GHz
 • Đồ họa tích hợp: UHD Graphics 770
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

5,890,000 
 • Socket: 1700 (Alder Lake)
 • Số lõi/luồng: 14/20
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.5 GHz/ 5.1 GHz
 • Đồ họa tích hợp: UHD Graphics 770
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

7,350,000 
 • Socket: 1700 (Raptor Lake)
 • Số lõi/luồng: 10/16
 • Tần số cơ bản/turbo: 2.5 GHz/ 4.7 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Intel® UHD Graphics 730
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

6,150,000 
 • Socket: 1700 (Raptor Lake)
 • Số lõi/luồng: 10/16
 • Tần số cơ bản/turbo: 2.5 GHz/ 4.7 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Không tích hợp
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

5,350,000 
 • Socket: 1700 (Raptor Lake)
 • Số lõi/luồng: 20/28
 • Tần số cơ bản/turbo: 2.1 GHz/ 5.4 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Không tích hợp
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

9,700,000 
 • Socket: 1700 (Raptor Lake)
 • Số lõi/luồng: 20/28
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.4 GHz/ 5.6 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Intel® UHD Graphics 770
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

10,300,000