Hiển thị 1–40 của 56 kết quả

 • Socket: 1151 (Kaby Lake)
 • Số lõi/luồng: 2/4
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.6 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Intel HD Graphics 630
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

390,000 
 • Socket: 1200 (Comet Lake)
 • Số lõi/luồng: 2/4
 • Tần số cơ bản/turbo: 4.1 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Intel UHD Graphics 610
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

1,290,000 
 • Socket: 1700 (Alder Lake)
 • Số lõi/luồng: 2/2
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.4 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Intel UHD Graphics 710
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

1,290,000 
 • Socket: 1151 (Kaby Lake)
 • Số lõi/luồng: 2/4
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.90 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Intel® HD Graphics 630
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

750,000 
 • Socket: 1151 (Kaby Lake)
 • Số lõi/luồng: 4/4
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.0 GHz turbo 3.5 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Intel® HD Graphics 630
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

1,350,000 
 • Socket: 1151 (Kaby Lake)
 • Số lõi/luồng: 4/8
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.6 GHz turbo 4.2 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Intel® HD Graphics 630
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

2,390,000 
 • Socket: 1700 (Alder Lake)
 • Số lõi/luồng: 2/4
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.7 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Intel UHD Graphics 710
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

1,800,000 
 • Socket: 1200 (Comet Lake)
 • Số lõi/luồng: 4/8
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.6 GHz/ 4.3 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Intel UHD Graphics 630
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

2,250,000 
 • Socket: 1200 (Comet Lake)
 • Số lõi/luồng: 4/8
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.6 GHz/ 4.3 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Không kèm sẵn iGPU
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

1,450,000 
 • Socket: 1200 (Comet Lake)
 • Số lõi/luồng: 4/8
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.7 GHz/ 4.4 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Intel UHD Graphics 630
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

2,750,000 
 • Socket: 1200 (Comet Lake)
 • Số lõi/luồng: 4/8
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.7 GHz/ 4.4 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Không kèm sẵn iGPU
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

1,580,000 
 • Socket: 1700 (Alder Lake)
 • Số lõi/luồng: 4/8
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.3 GHz/ 4.3 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Intel UHD Graphics 730
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

2,650,000 
 • Socket: 1700 (Alder Lake)
 • Số lõi/luồng: 4/8
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.3 GHz/ 4.3 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Không kèm sẵn iGPU
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

2,090,000 
 • Socket: 1151-v2 (Coffee Lake)
 • Số lõi/luồng: 4/4
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.6 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Intel UHD Graphics 630
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

1,390,000 
 • Socket: 1151-v2 (Coffee Lake)
 • Số lõi/luồng: 6/6
 • Tần số cơ bản/turbo: 2.8 GHz turbo 4.0 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Intel® UHD Graphics 630
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

1,990,000 
 • Socket: 1151-v2 (Coffee Lake)
 • Số lõi/luồng: 6/12
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.2 GHz turbo 4.6 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Intel® UHD Graphics 630
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

3,700,000 
 • Socket: 1151-v2 (Coffee Lake)
 • Số lõi/luồng: 4/4
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.6 GHz turbo 4.2 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Intel UHD Graphics 630
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

1,700,000 
 • Socket: 1151-v2 (Coffee Lake)
 • Số lõi/luồng: 6/6
 • Tần số cơ bản/turbo: 2.9 GHz turbo 4.1 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Intel UHD Graphics 630
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

2,650,000 
 • Socket: 1151-v2 (Coffee Lake)
 • Số lõi/luồng: 6/6
 • Tần số cơ bản/turbo: 2.9 GHz turbo 4.1 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Không kèm sẵn iGPU
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

1,990,000 
 • Socket: 1151-v2 (Coffee Lake)
 • Số lõi/luồng: 4/4
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.6 GHz turbo 4.2 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Không kèm sẵn iGPU
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

1,290,000 
 • Socket: 1200 (Rocket Lake)
 • Số lõi/luồng: 6/12
 • Tần số cơ bản/turbo: 2.6 GHz/ 4.4 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Intel UHD Graphics 730
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

3,450,000 
 • Socket: 1200 (Rocket Lake)
 • Số lõi/luồng: 6/12
 • Tần số cơ bản/turbo: 2.6 GHz/ 4.4 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Không kèm sẵn iGPU
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

2,700,000 
 • Socket: 1700 (Alder Lake)
 • Số lõi/luồng: 4/8
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.4 GHz/ 4.5 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Intel® UHD 730
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

2,650,000 
 • Socket: 1700 (Alder Lake)
 • Số lõi/luồng: 4/8
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.4 GHz/ 4.5 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Không
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

2,250,000 
 • Socket: 1700 (Alder Lake)
 • Số lõi/luồng: 6/12
 • Tần số cơ bản/turbo: 2.5 GHz/ 4.4 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Intel UHD Graphics 730
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

3,890,000 
 • Socket: 1700 (Alder Lake)
 • Số lõi/luồng: 6/12
 • Tần số cơ bản/turbo: 2.5 GHz/ 4.4 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Không kèm sẵn iGPU
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

3,190,000 
 • Socket: 1700 (Alder Lake)
 • Số lõi/luồng: 10/16
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.7 GHz/ 4.9 GHz
 • Đồ họa tích hợp: UHD Graphics 770
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

4,690,000 
 • Socket: 1700 (Alder Lake)
 • Số lõi/luồng: 10/16
 • Tần số cơ bản/turbo: 2.5 GHz/ 4.6 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Intel® UHD 730
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

4,750,000 
 • Socket: 1700 (Alder Lake)
 • Số lõi/luồng: 10/16
 • Tần số cơ bản/turbo: 2.5 GHz/ 4.6 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Không kèm sẵn iGPU
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

4,500,000 
 • Socket: 1700 (Alder Lake)
 • Số lõi/luồng: 14/20
 • Tần số cơ bản/turbo: 2.5 GHz/ 4.8 GHz
 • Đồ họa tích hợp: UHD Graphics 770
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

5,590,000 
 • Socket: 1700 (Alder Lake)
 • Số lõi/luồng: 14/20
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.5 GHz/ 5.1 GHz
 • Đồ họa tích hợp: UHD Graphics 770
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

6,950,000 
 • Socket: 1200 (Comet Lake)
 • Số lõi/luồng: 6/12
 • Tần số cơ bản/turbo: 2.9 GHz/ 4.3 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Intel UHD Graphics 630
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

3,350,000 
 • Socket: 1200 (Comet Lake)
 • Số lõi/luồng: 6/12
 • Tần số cơ bản/turbo: 2.9 GHz/ 4.3 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Không kèm sẵn iGPU
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

2,380,000 
 • Socket: 1700 (Alder Lake)
 • Số lõi/luồng: 12/20
 • Tần số cơ bản/turbo: 2.1 GHz/ 4.9 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Intel UHD Graphics 770
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

7,250,000 
 • Socket: 1700 (Alder Lake)
 • Số lõi/luồng: 12/20
 • Tần số cơ bản/turbo: 2.1 GHz/ 4.9 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Không kèm sẵn iGPU
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

6,900,000 
 • Socket: 1700 (Alder Lake)
 • Số lõi/luồng: 12/20
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.6 GHz/ 5.0 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Intel UHD Graphics 770
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

6,990,000 
 • Socket: 1700 (Alder Lake)
 • Số lõi/luồng: 12/20
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.6 GHz/ 5.0 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Không kèm sẵn iGPU
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

6,590,000 
 • CPU Intel Core I7 13700K
 • Socket: FCLGA1700
 • Số lõi/luồng: 16/24
 • Bộ nhớ đệm: 30 MB
 • Bus ram hỗ trợ: DDR5 5600, DDR4 3200
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

8,890,000 
 • CPU Intel Core I7 13700KF
 • Socket: FCLGA1700
 • Số lõi/luồng: 16/24
 • Bộ nhớ đệm: 30 MB
 • Bus ram hỗ trợ: DDR5 5600, DDR4 3200
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

8,690,000 
 • Socket: 1200 (Comet Lake)
 • Số lõi/luồng: 8/16
 • Tần số cơ bản/turbo: 2.9 GHz/ 4.8 GHz
 • Đồ họa tích hợp: Intel UHD Graphics 630
 • Bảo hành: 36 Tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

4,990,000