Hiển thị tất cả 10 kết quả

 • Chíp xử lý: Intel Xeon® E5-2678V3 – 3.1Ghz – 12C | 24T
 • Bộ nhớ Ram: 16GB 1600MHz DDR3 ECC
 • Ổ đĩa cứng: SSD 256GB sata 3
 • VGA: Nvidia GT730 2GB
 • Sử dụng: NOX, Bluestack, máy ảo VMWare …
 • Bảo hành: Theo linh kiện
5,800,000 
 • Chíp xử lý: Intel Xeon® E5-2680V3 – 3.3Ghz – 20C | 40T
 • Bộ nhớ Ram: 32GB 2133MHz DDR4 ECC
 • Ổ đĩa cứng: SSD 256GB sata 3
 • VGA: MSI RX580 8GB
 • Sử dụng: NOX, Bluestack, máy ảo VMWare …
 • Bảo hành: Theo linh kiện
7,710,000 
 • Chíp xử lý: Intel Xeon® E5 2686V4 – 3.0Ghz – 18C | 36T
 • Bộ nhớ Ram: 32GB 2133MHz DDR4 ECC
 • Ổ đĩa cứng: SSD 512GB M.2 Nvme
 • VGA: GTX1060 6GB
 • Sử dụng: NOX, Bluestack, máy ảo VMWare …
 • Bảo hành: Theo linh kiện
9,770,000 
 • Chíp xử lý: 2 x Intel Xeon® E5-2680V3 – 3.3Ghz – 12C | 24T
 • Bộ nhớ Ram: 64GB 2133MHz DDR4 ECC
 • Ổ đĩa cứng: SSD 512GB NVMe
 • VGA: MSI RX580 8GB
 • Sử dụng: NOX, Bluestack, máy ảo VMWare …
 • Bảo hành: Theo linh kiện
11,150,000 
 • Chíp xử lý: Intel Xeon® E5-2680V4 – 3.3Ghz – 14C | 28T
 • Bộ nhớ Ram: 32GB 2133MHz DDR4 ECC
 • Ổ đĩa cứng: SSD 256GB sata 3
 • VGA: MSI RX580 8GB
 • Sử dụng: NOX, Bluestack, máy ảo VMWare …
 • Bảo hành: Theo linh kiện
7,870,000 
 • Chíp xử lý: 2 x Intel Xeon® E5-2680V4 – 3.3Ghz – 14C | 28T
 • Bộ nhớ Ram: 64GB 2400MHz DDR4 ECC
 • Ổ đĩa cứng: SSD 512GB NVMe
 • VGA: MSI RX580 8GB
 • Sử dụng: NOX, Bluestack, máy ảo VMWare …
 • Bảo hành: Theo linh kiện
12,470,000 
 • Chíp xử lý: 2 x Intel Xeon® E5-2683V4 – 3.1Ghz – 16C | 32T
 • Bộ nhớ Ram: 64GB 2400MHz DDR4 ECC
 • Ổ đĩa cứng: SSD 512GB NVMe
 • VGA: MSI RX580 8GB
 • Sử dụng: NOX, Bluestack, máy ảo VMWare …
 • Bảo hành: Theo linh kiện
13,470,000 
 • Chíp xử lý: 2 x Intel Xeon® E5-2696V3 – 3.6Ghz – 18C | 36T
 • Bộ nhớ Ram: 64GB 2133MHz DDR4 ECC
 • Ổ đĩa cứng: SSD 512GB NVMe
 • VGA: MSI RX580 8GB
 • Sử dụng: NOX, Bluestack, máy ảo VMWare …
 • Bảo hành: Theo linh kiện
14,930,000 
 • Chíp xử lý: 2 x Intel Xeon® E5-2697V3 – 3.6Ghz – 14C | 28T
 • Bộ nhớ Ram: 64GB 2133MHz DDR4 ECC
 • Ổ đĩa cứng: SSD 512GB NVMe
 • VGA: MSI RX580 8GB
 • Sử dụng: NOX, Bluestack, máy ảo VMWare …
 • Bảo hành: Theo linh kiện
13,450,000 
 • Chíp xử lý: 2 x Intel Xeon® E5-2696V3 – 3.6Ghz – 18C | 36T
 • Bộ nhớ Ram: 96GB 2133MHz DDR4 ECC
 • Ổ đĩa cứng: SSD 1TB NVMe
 • VGA: MSI RX580 8GB
 • Sử dụng: NOX, Bluestack, máy ảo VMWare …
 • Bảo hành: Theo linh kiện
16,830,000