Hiển thị tất cả 33 kết quả

 • Chíp xử lý: Intel Xeon® E5-2689V1 – 3.6Ghz – 8C | 16T
 • Bộ nhớ Ram: 32GB 1600MHz DDR3 ECC
 • Ổ đĩa cứng: SSD 256GB sata 3
 • VGA: Nvidia GT1030 2GB
 • Sử dụng: NOX, Bluestack, máy ảo VMWare …
 • Bảo hành: Theo linh kiện
4,220,000 
 • Chíp xử lý: Dual Intel Xeon® E5-2670V2 – 3.3Ghz – 20C | 40T
 • Bộ nhớ Ram: 64GB 1600MHz DDR3 ECC
 • Ổ đĩa cứng: SSD 512GB M.2 NVMe
 • VGA: GTX1050ti 4GB
 • Sử dụng: NOX, Bluestack, máy ảo VMWare …
 • Bảo hành: Theo linh kiện
8,190,000 
 • Chíp xử lý: Intel Xeon® E5-2678V3 – 3.1Ghz – 12C | 24T
 • Bộ nhớ Ram: 16GB 1600MHz DDR3 ECC
 • Ổ đĩa cứng: SSD 256GB sata 3
 • VGA: Nvidia GT730 2GB
 • Sử dụng: NOX, Bluestack, máy ảo VMWare …
 • Bảo hành: Theo linh kiện
4,160,000 
 • Chíp xử lý: Intel Xeon® E5-2678V3 – 3.1Ghz – 12C | 24T
 • Bộ nhớ Ram: 32GB 1600MHz DDR3 ECC
 • Ổ đĩa cứng: SSD 256GB sata 3
 • VGA: Nvidia GT1030 2GB
 • Sử dụng: NOX, Bluestack, máy ảo VMWare …
 • Bảo hành: Theo linh kiện
4,790,000 
 • Chíp xử lý: Intel Xeon® E5-2680V4 – 3.3Ghz – 14C | 28T
 • Bộ nhớ Ram: 32GB 2133MHz DDR4 ECC
 • Ổ đĩa cứng: SSD 256GB M.2 NVMe
 • VGA: GT730 2GB
 • Sử dụng: NOX, Bluestack, máy ảo VMWare …
 • Bảo hành: Theo linh kiện
5,270,000 
 • Chíp xử lý: Intel Xeon® E5-2680V3 – 3.3Ghz – 12C | 24T
 • Bộ nhớ Ram: 32GB 2133MHz DDR4 ECC
 • Ổ đĩa cứng: SSD 256GB M.2 NVMe
 • VGA: MSI RX580 8GB
 • Sử dụng: NOX, Bluestack, máy ảo VMWare …
 • Bảo hành: Theo linh kiện
6,580,000 
 • Chíp xử lý: Intel Xeon® E5-2680V4 – 3.3Ghz – 14C | 28T
 • Bộ nhớ Ram: 64GB 2133MHz DDR4 ECC
 • Ổ đĩa cứng: SSD 512GB M.2 NVMe
 • VGA: MSI RX580 8GB
 • Sử dụng: NOX, Bluestack, máy ảo VMWare …
 • Bảo hành: Theo linh kiện
8,080,000 
 • Chíp xử lý: Intel Xeon® E5-2683V4 – 3.1Ghz – 16C | 32T
 • Bộ nhớ Ram: 64GB 2133MHz DDR4 ECC
 • Ổ đĩa cứng: SSD 512GB M.2 NVMe
 • VGA: GTX1050TI 4GB
 • Sử dụng: NOX, Bluestack, máy ảo VMWare …
 • Bảo hành: Theo linh kiện
8,580,000 
 • Chíp xử lý: Intel Xeon® E5 2686V4 – 3.0Ghz – 18C | 36T
 • Bộ nhớ Ram: 64GB 2133MHz DDR4 ECC
 • Ổ đĩa cứng: SSD 512GB M.2 Nvme
 • VGA: GTX1060 6GB
 • Sử dụng: NOX, Bluestack, máy ảo VMWare …
 • Bảo hành: Theo linh kiện
10,670,000 
 • Chíp xử lý: Intel Xeon® E5 2673V4 – 3.3Ghz – 20C | 40T
 • Bộ nhớ Ram: 64GB 2133MHz DDR4 ECC
 • Ổ đĩa cứng: SSD 512GB M.2 Nvme
 • VGA: GTX1060 6GB
 • Sử dụng: NOX, Bluestack, máy ảo VMWare …
 • Bảo hành: Theo linh kiện
11,330,000 
 • Chíp xử lý: Intel Xeon® E5 2696V3 – 3.6Ghz – 18C | 36T
 • Bộ nhớ Ram: 64GB 2133MHz DDR4 ECC
 • Ổ đĩa cứng: SSD 512GB M.2 Nvme
 • VGA: GTX1060 6GB
 • Sử dụng: NOX, Bluestack, máy ảo VMWare …
 • Bảo hành: Theo linh kiện
11,030,000 
 • Chíp xử lý: Intel Xeon® E5 2699V3 – 3.6Ghz – 18C | 36T
 • Bộ nhớ Ram: 64GB 2133MHz DDR4 ECC
 • Ổ đĩa cứng: SSD 512GB M.2 Nvme
 • VGA: GTX1660 6GB
 • Sử dụng: NOX, Bluestack, máy ảo VMWare …
 • Bảo hành: Theo linh kiện
10,640,000 
 • Chíp xử lý: Intel Xeon® E5 2696V4 – 3.6Ghz – 22C | 44T
 • Bộ nhớ Ram: 64GB 2400MHz DDR4 ECC
 • Ổ đĩa cứng: SSD 512GB M.2 Nvme
 • VGA: GTX1660 Super 6GB
 • Sử dụng: NOX, Bluestack, máy ảo VMWare …
 • Bảo hành: Theo linh kiện
15,550,000 
 • Chíp xử lý: Dual Intel Xeon® E5-2678V3 – 3.1Ghz – 24C | 48T
 • Bộ nhớ Ram: 64GB 1600MHz DDR3 ECC
 • Ổ đĩa cứng: SSD 512GB M.2 Nvme
 • VGA: GTX1050TI 4GB
 • Sử dụng: NOX, Bluestack, máy ảo VMWare …
 • Bảo hành: Theo linh kiện
9,390,000 
 • Chíp xử lý: Dual Intel Xeon® E5-2678V3 – 3.1Ghz – 24C | 48T
 • Bộ nhớ Ram: 64GB 1600MHz DDR3 ECC
 • Ổ đĩa cứng: SSD 512GB M.2 Nvme
 • VGA: RX580 8GB
 • Sử dụng: NOX, Bluestack, máy ảo VMWare …
 • Bảo hành: Theo linh kiện
9,210,000 
 • Chíp xử lý: Dual Intel Xeon® E5-2678V3 – 3.1Ghz – 24C | 48T
 • Bộ nhớ Ram: 64GB 1600MHz DDR3 ECC
 • Ổ đĩa cứng: SSD 512GB M.2 Nvme
 • VGA: GTX1060 6GB
 • Sử dụng: NOX, Bluestack, máy ảo VMWare …
 • Bảo hành: Theo linh kiện
9,770,000 
 • Chíp xử lý: Dual Intel Xeon® E5-2680V4 – 3.3Ghz – 28C | 56T
 • Bộ nhớ Ram: 64GB 2400MHz DDR4 ECC
 • Ổ đĩa cứng: SSD 512GB NVMe
 • VGA: GTX1660 6GB
 • Sử dụng: NOX, Bluestack, máy ảo VMWare …
 • Bảo hành: Theo linh kiện
12,070,000 
 • Chíp xử lý: Dual Intel Xeon® E5-2680V4 – 3.3Ghz – 28C | 56T
 • Bộ nhớ Ram: 96GB 2400MHz DDR4 ECC
 • Ổ đĩa cứng: SSD 512GB NVMe
 • VGA: RTX2060 6GB
 • Sử dụng: NOX, Bluestack, máy ảo VMWare …
 • Bảo hành: Theo linh kiện
14,120,000 
 • Chíp xử lý: Dual Intel Xeon® E5-2680V4 – 3.3Ghz – 28C | 56T
 • Bộ nhớ Ram: 64GB 2133MHz DDR4 ECC
 • Ổ đĩa cứng: SSD 512GB NVMe
 • VGA: RX580 8GB
 • Sử dụng: NOX, Bluestack, máy ảo VMWare …
 • Bảo hành: Theo linh kiện
10,030,000 
 • Chíp xử lý: Dual Intel Xeon® E5-2680V4 – 3.3Ghz – 28C | 56T
 • Bộ nhớ Ram: 64GB 2133MHz DDR4 ECC
 • Ổ đĩa cứng: SSD 512GB NVMe
 • VGA: GT1030 2GB
 • Sử dụng: NOX, Bluestack, VMWare, Server …
 • Bảo hành: Theo linh kiện
9,350,000 
 • Chíp xử lý: Dual Intel Xeon® E5-2680V3 – 3.3Ghz – 24C | 48T
 • Bộ nhớ Ram: 96GB 2133MHz DDR4 ECC
 • Ổ đĩa cứng: SSD 512GB NVMe
 • VGA: GTX1660 6GB
 • Sử dụng: NOX, Bluestack, máy ảo VMWare …
 • Bảo hành: Theo linh kiện
12,980,000 
 • Chíp xử lý: Dual Intel Xeon® E5-2683V4 – 3.1Ghz – 32C | 64T
 • Bộ nhớ Ram: 64GB 2400MHz DDR4 ECC
 • Ổ đĩa cứng: SSD 512GB NVMe
 • VGA: GTX1660 6GB
 • Sử dụng: NOX, Bluestack, máy ảo VMWare …
 • Bảo hành: Theo linh kiện
12,690,000 
 • Chíp xử lý: Dual Intel Xeon® E5-2683V4 – 3.1Ghz – 32C | 64T
 • Bộ nhớ Ram: 96GB 2400MHz DDR4 ECC
 • Ổ đĩa cứng: SSD 512GB NVMe
 • VGA: GTX1660 6GB
 • Sử dụng: NOX, Bluestack, VMWare, Server …
 • Bảo hành: Theo linh kiện
14,450,000 
 • Chíp xử lý: Dual Intel Xeon® E5-2683V4 – 3.1Ghz – 32C | 64T
 • Bộ nhớ Ram: 96GB 2400MHz DDR4 ECC
 • Ổ đĩa cứng: SSD 512GB NVMe
 • VGA: RTX2060 6GB
 • Sử dụng: NOX, Bluestack, VMWare, Server …
 • Bảo hành: Theo linh kiện
15,510,000 
 • Chíp xử lý: Dual Intel Xeon® E5-2697V3 – 3.6Ghz – 28C | 56T
 • Bộ nhớ Ram: 64GB 2133MHz DDR4 ECC
 • Ổ đĩa cứng: SSD 512GB NVMe
 • VGA: GTX1660 6GB
 • Sử dụng: NOX, Bluestack, máy ảo VMWare …
 • Bảo hành: Theo linh kiện
12,800,000 
 • Chíp xử lý: Dual Intel Xeon® E5-2697V3 – 3.6Ghz – 28C | 56T
 • Bộ nhớ Ram: 96GB 2133MHz DDR4 ECC
 • Ổ đĩa cứng: SSD 512GB NVMe
 • VGA: RTX2060 6GB
 • Sử dụng: NOX, Bluestack, máy ảo VMWare …
 • Bảo hành: Theo linh kiện
15,380,000 
 • Chíp xử lý: Dual Intel Xeon® E5-2686V4 – 3.0Ghz – 36C | 72T
 • Bộ nhớ Ram: 64GB 2400MHz DDR4 ECC
 • Ổ đĩa cứng: SSD 512GB NVMe
 • VGA: GTX1660 6GB
 • Sử dụng: NOX, Bluestack, máy ảo VMWare …
 • Bảo hành: Theo linh kiện
15,260,000 
 • Chíp xử lý: Dual Intel Xeon® E5-2686V4 – 3.0Ghz – 36C | 72T
 • Bộ nhớ Ram: 96GB 2400MHz DDR4 ECC
 • Ổ đĩa cứng: SSD 512GB NVMe
 • VGA: GTX1660S 6GB
 • Sử dụng: NOX, Bluestack, máy ảo VMWare …
 • Bảo hành: Theo linh kiện
16,710,000 
 • Chíp xử lý: Dual Intel Xeon® E5-2686V4 – 3.0Ghz – 36C | 72T
 • Bộ nhớ Ram: 96GB 2400MHz DDR4 ECC
 • Ổ đĩa cứng: SSD 512GB NVMe
 • VGA: RTX2060 6GB
 • Sử dụng: NOX, Bluestack, máy ảo VMWare …
 • Bảo hành: Theo linh kiện
17,670,000 
 • Chíp xử lý: Dual Intel Xeon® E5-2673V4 – 3.3Ghz – 40C | 80T
 • Bộ nhớ Ram: 64GB 2400MHz DDR4 ECC
 • Ổ đĩa cứng: SSD 512GB NVMe
 • VGA: GTX1660 6GB
 • Sử dụng: NOX, Bluestack, máy ảo VMWare …
 • Bảo hành: Theo linh kiện
16,060,000 
 • Chíp xử lý: Dual Intel Xeon® E5-2673V4 – 3.3Ghz – 40C | 80T
 • Bộ nhớ Ram: 96GB 2400MHz DDR4 ECC
 • Ổ đĩa cứng: SSD 512GB NVMe
 • VGA: RTX2060 6GB
 • Sử dụng: NOX, Bluestack, máy ảo VMWare …
 • Bảo hành: Theo linh kiện
18,540,000 
 • Chíp xử lý: Dual Intel Xeon® E5-2696V3 – 3.6Ghz – 36C | 72T
 • Bộ nhớ Ram: 128GB 2133MHz DDR4 ECC
 • Ổ đĩa cứng: SSD 512GB NVMe
 • VGA: RTX2060 6GB
 • Sử dụng: NOX, Bluestack, máy ảo VMWare …
 • Bảo hành: Theo linh kiện
19,620,000 
 • Chíp xử lý: Dual Intel Xeon® E5-2696V4 – 3.6Ghz – 44C | 88T
 • Bộ nhớ Ram: 128GB 2400MHz DDR4 ECC
 • Ổ đĩa cứng: SSD 512GB NVMe
 • VGA: RTX2060S 8GB
 • Sử dụng: NOX, Bluestack, máy ảo VMWare …
 • Bảo hành: Theo linh kiện
27,850,000