Hiển thị 1–40 của 49 kết quả

 • Số nhân Cuda: N/A
 • Base Clock: 954Mhz
 • Dung lượng VRAM: 1GB GDDR3
 • Cổng kết nối: VGA, DVI, HDMI
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

780,000 
 • Số nhân Cuda: 384
 • Base Clock/ Boost Clock: 1227Mhz / 1468Mhz
 • Dung lượng VRAM: 2GB GDDR5
 • Cổng kết nối: DVI, HDMI
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

1,750,000 
 • Số nhân Cuda: 384
 • Base Clock/ Boost Clock: 902Mhz
 • Dung lượng VRAM: 2GB GDDR3
 • Cổng kết nối: DVI, HDMI, VGA
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

1,090,000 
 • Số nhân Cuda: 384
 • Base Clock/ Boost Clock: 1265Mhz / 1518Mhz
 • Dung lượng VRAM: 2GB GDDR5
 • Cổng kết nối: DVI, HDMI
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

1,990,000 
 • Số nhân Cuda: 768
 • Base Clock/ Boost Clock: 1303Mhz / 1417Mhz
 • Dung lượng VRAM: 4GB GDDR5
 • Cổng kết nối: DVI, HDMI, DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

2,990,000 
 • BR Radeon RX 580 8G GDDR5
 • Boost Clock : Up to 1366 MHz
 • Dung lượng VRAM: 8GB GDDR5
 • Cổng kết nối: 1 x HDMI, 3 x DP
 • Bảo hành: 06 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

1,790,000 
 • VGA NVIDIA Quadro T600
 • Số nhân Cuda: 640
 • Dung lượng VRAM: 4GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 4 x miniDisplayPort 1.4
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

4,650,000 
 • VGA NVIDIA Quadro P2200
 • Số nhân Cuda: 1280
 • Dung lượng VRAM: 5GB GDDR5x
 • Cổng kết nối: 4 x miniDisplayPort 1.4
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

9,550,000 
 • Số nhân Cuda: 896
 • Boost Clock: 1695Mhz
 • Dung lượng VRAM: 4GB GDDR5
 • Cổng kết nối: DVI, HDMI, DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

3,100,000 
 • Số nhân Cuda: 2176
 • Base Clock/ Boost Clock: 1470/1695MHz
 • Dung lượng VRAM: 6GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

5,280,000 
 • Số nhân Cuda: 1408
 • Base Clock/ Boost Clock: 1530Mhz / 1815Mhz
 • Dung lượng VRAM: 6GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x DVI, 1x HDMI, 1x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

4,190,000 
 • Số nhân Cuda: 1536
 • Base Clock/ Boost Clock: 1770Mhz / 1800Mhz
 • Dung lượng VRAM: 6GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x DVI, 2x HDMI, 1x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

4,390,000 
 • Số nhân Cuda: 1408
 • Base Clock/ Boost Clock: 1530Mhz / 1785Mhz
 • Dung lượng VRAM: 6GB GDDR6
 • Cổng kết nối: DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b, DVI-D
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

3,990,000 
 • Số nhân Cuda: 1408
 • Base Clock/ Boost Clock: 1785Mhz / 1830Mhz
 • Dung lượng VRAM: 6GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

4,350,000 
 • Số nhân Cuda: 1536
 • Base Clock/ Boost Clock: 1770Mhz / 1800Mhz
 • Dung lượng VRAM: 6GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

4,390,000 
 • Số nhân Cuda: 1408
 • Boost Clock: 1785Mhz
 • Dung lượng VRAM: 6GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0b
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

3,990,000 
 • Số nhân Cuda: 1920
 • Boost Clock: 1710Mhz
 • Dung lượng VRAM: 6GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

5,180,000 
 • Số nhân Cuda: 1920
 • Boost Clock: 1710Mhz
 • Dung lượng VRAM: 6GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 2x HDMI, 1x DP, 1x DVI
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

5,790,000 
 • Số nhân Cuda: 1920
 • Boost Clock: 1680Mhz
 • Dung lượng VRAM: 6GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 1x DP, 1x DVI
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

4,890,000 
 • Số nhân Cuda: 1920
 • Boost Clock: 1710Mhz
 • Dung lượng VRAM: 6GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

5,790,000 
 • Số nhân Cuda: 896
 • Boost Clock: 1620Mhz
 • Dung lượng VRAM: 4GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 1x DP, 1x DVI
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

3,390,000 
 • Số nhân Cuda: 896
 • Boost Clock: 1680Mhz
 • Dung lượng VRAM: 4GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 1x DP, 1x DVI
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

3,390,000 
 • Số nhân Cuda: 2176
 • Boost Clock: 1650Mhz
 • Dung lượng VRAM: 8GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

5,390,000 
 • Số nhân Cuda: 2176
 • Boost Clock: 1680Mhz
 • Dung lượng VRAM: 12GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 2x HDMI, 1x DP, 1x DVI
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

6,190,000 
 • Số nhân Cuda: 2176
 • Boost Clock: 1650Mhz
 • Dung lượng VRAM: 12GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

5,550,000 
 • Số nhân Cuda: 3584
 • Boost Clock: 1867Mhz
 • Dung lượng VRAM: 12GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

6,890,000 
 • Số nhân Cuda: 3584
 • Boost Clock: 1792Mhz
 • Dung lượng VRAM: 12GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

5,990,000 
 • Số nhân Cuda: 3584
 • Boost Clock: 1807Mhz
 • Dung lượng VRAM: 12GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

6,590,000 
 • Số nhân Cuda: 3584
 • Boost Clock: 1807Mhz
 • Dung lượng VRAM: 12GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 2x HDMI, 2x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

7,290,000 
 • Số nhân Cuda: 3584
 • Boost Clock: 1837Mhz
 • Dung lượng VRAM: 12GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 2x HDMI, 2x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

7,590,000 
 • Số nhân Cuda: 2560
 • Boost Clock: 1807Mhz
 • Dung lượng VRAM: 8GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

5,790,000 
 • Số nhân Cuda: 4864
 • Boost Clock: 1665Mhz
 • Dung lượng VRAM: 8GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

8,800,000 
 • Số nhân Cuda: 4864
 • Boost Clock: 1695Mhz
 • Dung lượng VRAM: 8GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

9,800,000 
 • Số nhân Cuda: 4864
 • Boost Clock: 1665Mhz
 • Dung lượng VRAM: 8GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

7,390,000 
 • Số nhân Cuda: 4864
 • Boost Clock: 1665Mhz
 • Dung lượng VRAM: 8GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

8,290,000 
 • Số nhân Cuda: 4864
 • Boost Clock: 1785Mhz
 • Dung lượng VRAM: 8GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 2x HDMI, 2x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

11,190,000 
 • Số nhân Cuda: 6144
 • Boost Clock: 1830Mhz
 • Dung lượng VRAM: 8GB GDDR6X
 • Cổng kết nối: 2x HDMI, 2x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

13,390,000 
 • Số nhân Cuda: 6144
 • Boost Clock: 1770Mhz
 • Dung lượng VRAM: 16GB GDDR6X
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

18,900,000 
 • Số nhân Cuda: 6144
 • Boost Clock: 1770Mhz
 • Dung lượng VRAM: 8GB GDDR6X
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 24 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

12,190,000 
 • Số nhân Cuda: 8703
 • Boost Clock: 1880Mhz
 • Dung lượng VRAM: 10GB GDDR6X
 • Cổng kết nối: 2x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

15,900,000