Hiển thị 1–40 của 52 kết quả

 • Số nhân Cuda: N/A
 • Base Clock: 954Mhz
 • Dung lượng VRAM: 1GB GDDR3
 • Cổng kết nối: VGA, DVI, HDMI
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

780,000 
 • Số nhân Cuda: N/A
 • Base Clock: 589Mhz
 • Dung lượng VRAM: 1GB GDDR3
 • Cổng kết nối: VGA, DVI, HDMI
 • Bảo hành: 24 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

480,000 
 • Số nhân Cuda: 384
 • Base Clock/ Boost Clock: 1227Mhz / 1468Mhz
 • Dung lượng VRAM: 2GB GDDR5
 • Cổng kết nối: DVI, HDMI
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

1,950,000 
 • Số nhân Cuda: 384
 • Base Clock/ Boost Clock: 902Mhz
 • Dung lượng VRAM: 2GB GDDR3
 • Cổng kết nối: DVI, HDMI, VGA
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

1,050,000 
 • Số nhân Cuda: 384
 • Base Clock/ Boost Clock: 1265Mhz / 1518Mhz
 • Dung lượng VRAM: 2GB GDDR5
 • Cổng kết nối: DVI, HDMI
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

2,150,000 
 • Số nhân Cuda: 768
 • Base Clock/ Boost Clock: 1303Mhz / 1417Mhz
 • Dung lượng VRAM: 4GB GDDR5
 • Cổng kết nối: DVI, HDMI, DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

2,650,000 
 • Số nhân Cuda: 768
 • Base Clock/ Boost Clock: 1290Mhz / 1392Mhz
 • Dung lượng VRAM: 4GB GDDR5
 • Cổng kết nối: DVI, HDMI, DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

3,890,000 
 • VGA NVIDIA Quadro T600
 • Số nhân Cuda: 640
 • Dung lượng VRAM: 4GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 4 x miniDisplayPort 1.4
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

4,950,000 
 • VGA NVIDIA Quadro P2200
 • Số nhân Cuda: 1280
 • Dung lượng VRAM: 5GB GDDR5x
 • Cổng kết nối: 4 x miniDisplayPort 1.4
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

10,300,000 
 • MSI Radeon RX 580 ARMOR 8G OC
 • Boost Clock / Memory Frequency: 1366 MHz / 8000 MHz
 • Dung lượng VRAM: 8GB GDDR5
 • Cổng kết nối: DVI, HDMI, DP
 • Bảo hành: 06 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

1,600,000 
 • RX 570 Power Color 4G GDDR5 256-bit
 • Boost Clock / Memory Frequency: 1250 MHz / 1750 MHz
 • Dung lượng VRAM: 4GB GDDR5
 • Cổng kết nối: DVI, HDMI, DPx3
 • Bảo hành: 03 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

1,050,000 
 • Số nhân xử lý đồ họa: 1536
 • Xung nhịp: Base 1530MHz/ Boost 1770MHz
 • Bộ nhớ VRAM: GDDR6 6GB
 • Cổng kết nối: 3 HDMI, 1 DisplayPort
 • Bảo hành: 06 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

2,700,000 
 • VGA NVIDIA Quadro P2200
 • Số nhân Cuda: 1280
 • Dung lượng VRAM: 5GB GDDR5x
 • Cổng kết nối: 4 x miniDisplayPort 1.4
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

10,010,000 
 • Số nhân Cuda: 896
 • Base Clock/ Boost Clock: 1410Mhz / 1590Mhz
 • Dung lượng VRAM: 4GB GDDR6
 • Cổng kết nối: DVI, HDMI, DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

2,850,000 
 • Số nhân Cuda: 2176
 • Base Clock/ Boost Clock: 1470/1695MHz
 • Dung lượng VRAM: 6GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

5,280,000 
 • Số nhân Cuda: 1408
 • Base Clock/ Boost Clock: 1530Mhz / 1815Mhz
 • Dung lượng VRAM: 6GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x DVI, 1x HDMI, 1x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

4,050,000 
 • Số nhân Cuda: 1536
 • Base Clock/ Boost Clock: 1770Mhz / 1800Mhz
 • Dung lượng VRAM: 6GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x DVI, 2x HDMI, 1x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

4,150,000 
 • Số nhân Cuda: 1408
 • Base Clock/ Boost Clock: 1530Mhz / 1785Mhz
 • Dung lượng VRAM: 6GB GDDR6
 • Cổng kết nối: DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b, DVI-D
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

3,550,000 
 • Số nhân Cuda: 1408
 • Base Clock/ Boost Clock: 1800Mhz / 1815Mhz
 • Dung lượng VRAM: 6GB GDDR6
 • Cổng kết nối: DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b, DVI-D
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

3,800,000 
 • Số nhân Cuda: 1408
 • Base Clock/ Boost Clock: 1785Mhz / 1830Mhz
 • Dung lượng VRAM: 6GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

4,050,000 
 • Số nhân Cuda: 1536
 • Base Clock/ Boost Clock: 1770Mhz / 1800Mhz
 • Dung lượng VRAM: 6GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

4,150,000 
 • Số nhân Cuda: 1920
 • Boost Clock: 1710Mhz
 • Dung lượng VRAM: 6GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

5,450,000 
 • Số nhân Cuda: 1920
 • Boost Clock: 1710Mhz
 • Dung lượng VRAM: 6GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 2x HDMI, 1x DP, 1x DVI
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

5,050,000 
 • Số nhân Cuda: 1920
 • Boost Clock: 1680Mhz
 • Dung lượng VRAM: 6GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 1x DP, 1x DVI
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

4,150,000 
 • Số nhân Cuda: 1920
 • Boost Clock: 1710Mhz
 • Dung lượng VRAM: 6GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

6,100,000 
 • Số nhân Cuda: 1408
 • Base Clock/ Boost Clock: 1560Mhz / 1815Mhz
 • Dung lượng VRAM: 6GB GDDR5
 • Cổng kết nối: 1x DVI, 1x HDMI, 1x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

3,150,000 
 • Số nhân Cuda: 896
 • Boost Clock: 1620Mhz
 • Dung lượng VRAM: 4GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 1x DP, 1x DVI
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

3,850,000 
 • Số nhân Cuda: 896
 • Boost Clock: 1680Mhz
 • Dung lượng VRAM: 4GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 1x DP, 1x DVI
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

3,450,000 
 • Số nhân Cuda: 2176
 • Boost Clock: 1650Mhz
 • Dung lượng VRAM: 8GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

4,550,000 
 • Số nhân Cuda: 2176
 • Boost Clock: 1680Mhz
 • Dung lượng VRAM: 12GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 2x HDMI, 1x DP, 1x DVI
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

7,390,000 
 • Số nhân Cuda: 2176
 • Boost Clock: 1650Mhz
 • Dung lượng VRAM: 12GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

5,050,000 
 • Số nhân Cuda: 3584
 • Boost Clock: 1867Mhz
 • Dung lượng VRAM: 12GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

9,700,000 
 • Số nhân Cuda: 3584
 • Boost Clock: 1777Mhz
 • Dung lượng VRAM: 12GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

7,200,000 
 • Số nhân Cuda: 3584
 • Boost Clock: 1807Mhz
 • Dung lượng VRAM: 12GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

6,600,000 
 • Số nhân Cuda: 3584
 • Boost Clock: 1807Mhz
 • Dung lượng VRAM: 12GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 2x HDMI, 2x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

8,550,000 
 • Số nhân Cuda: 3584
 • Boost Clock: 1837Mhz
 • Dung lượng VRAM: 12GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 2x HDMI, 2x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

8,050,000 
 • Số nhân Cuda: 2560
 • Boost Clock: 1807Mhz
 • Dung lượng VRAM: 8GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

7,480,000 
 • Số nhân Cuda: 4864
 • Boost Clock: 1665Mhz
 • Dung lượng VRAM: 8GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

11,050,000 
 • Số nhân Cuda: 4864
 • Boost Clock: 1695Mhz
 • Dung lượng VRAM: 8GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

12,300,000 
 • Số nhân Cuda: 4864
 • Boost Clock: 1785Mhz
 • Dung lượng VRAM: 8GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 2x HDMI, 2x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

13,350,000