Hiển thị 1–40 của 57 kết quả

 • Số nhân Cuda: 384
 • Base Clock/ Boost Clock: 1227Mhz / 1468Mhz
 • Dung lượng VRAM: 2GB GDDR5
 • Cổng kết nối: DVI, HDMI
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

1,650,000 
 • Số nhân Cuda: 384
 • Base Clock/ Boost Clock: 902Mhz
 • Dung lượng VRAM: 2GB GDDR3
 • Cổng kết nối: DVI, HDMI, VGA
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

990,000 
 • Số nhân Cuda: 384
 • Base Clock/ Boost Clock: 1265Mhz / 1518Mhz
 • Dung lượng VRAM: 2GB GDDR5
 • Cổng kết nối: DVI, HDMI
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

1,950,000 
 • Số nhân Cuda: 512
 • Base Clock/ Boost Clock: 1100 / 1183 MHz
 • Dung lượng VRAM: 4GB GDDR5
 • Cổng kết nối: DVI, HDMI, DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

1,890,000 
 • Số nhân Cuda: N/A
 • Base Clock: 954Mhz
 • Dung lượng VRAM: 1GB GDDR3
 • Cổng kết nối: VGA, DVI, HDMI
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

780,000 
 • VGA NVIDIA Quadro T600
 • Số nhân Cuda: 640
 • Dung lượng VRAM: 4GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 4 x miniDisplayPort 1.4
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

4,550,000 
 • VGA NVIDIA Quadro P2200
 • Số nhân Cuda: 1280
 • Dung lượng VRAM: 5GB GDDR5x
 • Cổng kết nối: 4 x miniDisplayPort 1.4
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

10,600,000 
 • Số nhân Cuda: 896
 • Boost Clock: 1695Mhz
 • Dung lượng VRAM: 4GB GDDR5
 • Cổng kết nối: DVI, HDMI
 • Bảo hành: 24 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

2,950,000 
 • Số nhân Cuda: 896
 • Boost Clock: 1695Mhz
 • Dung lượng VRAM: 4GB GDDR6
 • Cổng kết nối: DVI, HDMI, DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

3,250,000 
 • Số nhân Cuda: 1408
 • Base Clock/ Boost Clock: 1530Mhz / 1815Mhz
 • Dung lượng VRAM: 6GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x DVI, 1x HDMI, 1x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

4,790,000 
 • Số nhân Cuda: 1536
 • Base Clock/ Boost Clock: 1770Mhz / 1800Mhz
 • Dung lượng VRAM: 6GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x DVI, 2x HDMI, 1x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

4,890,000 
 • Số nhân Cuda: 1408
 • Boost Clock 1830 MHz
 • Dung lượng VRAM: 6GB GDDR5
 • Cổng kết nối: DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b, DVI-D
 • Bảo hành: 24 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

4,050,000 
 • Số nhân Cuda: 1408
 • Base Clock/ Boost Clock: 1785Mhz / 1830Mhz
 • Dung lượng VRAM: 6GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

4,850,000 
 • Số nhân Cuda: 1536
 • Base Clock/ Boost Clock: 1770Mhz / 1800Mhz
 • Dung lượng VRAM: 6GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

4,950,000 
 • Số nhân Cuda: 2560
 • Boost Clock: 1830MHz
 • Dung lượng VRAM: 8GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

5,350,000 
 • Số nhân Cuda: 1408
 • Boost Clock: 1830Mhz
 • Dung lượng VRAM: 6GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0b, 1 x DVI-D
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

4,350,000 
 • Số nhân Cuda: 1408
 • Boost Clock: 1785Mhz
 • Dung lượng VRAM: 6GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0b, 1 x DVI-D
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

4,250,000 
 • Số nhân Cuda: 1920
 • Boost Clock: 1710Mhz
 • Dung lượng VRAM: 6GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

5,300,000 
 • Số nhân Cuda: 1920
 • Boost Clock: 1710Mhz
 • Dung lượng VRAM: 6GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 2x HDMI, 1x DP, 1x DVI
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

5,750,000 
 • Số nhân Cuda: 1920
 • Boost Clock: 1755Mhz
 • Dung lượng VRAM: 6GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 1x DP, 1x DVI
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

5,100,000 
 • Số nhân Cuda: 1920
 • Boost Clock: 1710Mhz
 • Dung lượng VRAM: 6GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

5,950,000 
 • Số nhân Cuda: 896
 • Boost Clock: 1620Mhz
 • Dung lượng VRAM: 4GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 1x DP, 1x DVI
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

3,300,000 
 • Số nhân Cuda: 896
 • Boost Clock: 1680Mhz
 • Dung lượng VRAM: 4GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 1x DP, 1x DVI
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

3,600,000 
 • Số nhân Cuda: 2176
 • Boost Clock: 1650Mhz
 • Dung lượng VRAM: 8GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

6,180,000 
 • Số nhân Cuda: 2176
 • Boost Clock: 1650Mhz
 • Dung lượng VRAM: 12GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

5,990,000 
 • Số nhân Cuda: 3584
 • Boost Clock: 1777 MHz
 • Dung lượng VRAM: 8GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

6,350,000 
 • Số nhân Cuda: 3584
 • Boost Clock: 1867Mhz
 • Dung lượng VRAM: 12GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

7,350,000 
 • Số nhân Cuda: 3584
 • Boost Clock: 1792Mhz
 • Dung lượng VRAM: 12GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

6,350,000 
 • Số nhân Cuda: 3584
 • Boost Clock: 1807Mhz
 • Dung lượng VRAM: 12GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

7,200,000 
 • Số nhân Cuda: 3584
 • Boost Clock: 1837Mhz
 • Dung lượng VRAM: 12GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 2x HDMI, 2x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

7,950,000 
 • Số nhân Cuda: 3584
 • Boost Clock: 1792Mhz
 • Dung lượng VRAM: 12GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 2x HDMI, 2x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

7,350,000 
 • Số nhân Cuda: 2560
 • Boost Clock: 1807Mhz
 • Dung lượng VRAM: 8GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

5,700,000 
 • Số nhân Cuda: 4864
 • Boost Clock: 1665Mhz
 • Dung lượng VRAM: 8GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

8,300,000 
 • Số nhân Cuda: 2560
 • Boost Clock: 1792Mhz
 • Dung lượng VRAM: 6GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 2x HDMI, 2x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

5,090,000 
 • Số nhân Cuda: 4864
 • Boost Clock: 1695Mhz
 • Dung lượng VRAM: 8GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

9,200,000 
 • Số nhân Cuda: 4864
 • Boost Clock: 1665Mhz
 • Dung lượng VRAM: 8GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

7,990,000 
 • Số nhân Cuda: 4864
 • Boost Clock: 1665Mhz
 • Dung lượng VRAM: 8GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

8,500,000 
 • Số nhân Cuda: 6144
 • Boost Clock: 1830Mhz
 • Dung lượng VRAM: 8GB GDDR6X
 • Cổng kết nối: 2x HDMI, 2x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

13,550,000 
 • Số nhân Cuda: 6144
 • Boost Clock: 1770Mhz
 • Dung lượng VRAM: 16GB GDDR6X
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

19,900,000 
 • Số nhân Cuda: 8960
 • OC Mode: 1815 MHz
 • Dung lượng VRAM: 12GB GDDR6X
 • Cổng kết nối: 2x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

17,100,000