Hiển thị tất cả 31 kết quả

 • Chuẩn kết nối: SATA 3 (6Gb/s)
 • Dung lượng lưu trữ: 120GB
 • Kích thước / Loại: 2.5 inch
 • Tốc độ đọc/ghi ( tối đa ): 500MB/s / 360MB/s
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

310,000 
 • Chuẩn kết nối: SATA 3 (6Gb/s)
 • Dung lượng lưu trữ: 128GB
 • Kích thước / Loại: 2.5 inch
 • Tốc độ đọc/ghi ( tối đa ): 520MB/s / 450MB/s
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

330,000 
 • Chuẩn kết nối: SATA 3 (6Gb/s)
 • Dung lượng lưu trữ: 256GB
 • Kích thước / Loại: 2.5 inch
 • Tốc độ đọc/ghi ( tối đa ): 550MB/s / 450MB/s
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

470,000 
 • Chuẩn kết nối: SATA 3 (6Gb/s)
 • Dung lượng lưu trữ: 128GB
 • Kích thước / Loại: 2.5 inch
 • Tốc độ đọc/ghi ( tối đa ): 545MB/s / 435MB/s
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

320,000 
 • Chuẩn kết nối: SATA 3 (6Gb/s)
 • Dung lượng lưu trữ: 256GB
 • Kích thước / Loại: 2.5 inch
 • Tốc độ đọc/ghi ( tối đa ): 550MB/s / 500MB/s
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

450,000 
 • Chuẩn kết nối: SATA 3 (6Gb/s)
 • Dung lượng lưu trữ: 240GB
 • Kích thước / Loại: 2.5 inch
 • Tốc độ đọc/ghi ( tối đa ): 500MB/s / 350MB/s
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

650,000 
 • Chuẩn kết nối: SATA 3 (6Gb/s)
 • Dung lượng lưu trữ: 240GB
 • Kích thước / Loại: 2.5 inch
 • Tốc độ đọc/ghi ( tối đa ): 550MB/s / 445MB/s
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

450,000 
 • Chuẩn kết nối: SATA 3 (6Gb/s)
 • Dung lượng lưu trữ: 256GB
 • Kích thước / Loại: 2.5 inch
 • Tốc độ đọc/ghi ( tối đa ): 520MB/s / 450MB/s
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

470,000 
 • Chuẩn kết nối: SATA 3 (6Gb/s)
 • Dung lượng lưu trữ: 512GB
 • Kích thước / Loại: 2.5 inch
 • Tốc độ đọc/ghi ( tối đa ): 550MB/s / 450MB/s
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

780,000 
 • Chuẩn kết nối: SATA 3 (6Gb/s)
 • Dung lượng lưu trữ: 512GB
 • Kích thước / Loại: 2.5 inch
 • Tốc độ đọc/ghi ( tối đa ): 520MB/s / 450MB/s
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

830,000 
 • Chuẩn kết nối: SATA 3 (6Gb/s)
 • Dung lượng lưu trữ: 512GB
 • Kích thước / Loại: 2.5 inch
 • Tốc độ đọc/ghi ( tối đa ): 550MB/s / 510MB/s
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

890,000 
 • Chuẩn kết nối: SATA 3 (6Gb/s)
 • Dung lượng lưu trữ: 1TB
 • Kích thước / Loại: 2.5 inch
 • Tốc độ đọc/ghi ( tối đa ): 560MB/s / 530MB/s
 • Bảo hành: 60 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

2,590,000 
 • Chuẩn kết nối: SATA 3 (6Gb/s)
 • Dung lượng lưu trữ: 500GB
 • Kích thước / Loại: 2.5 inch
 • Tốc độ đọc/ghi ( tối đa ): 560MB/s / 530MB/s
 • Bảo hành: 60 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

1,500,000 
 • Chuẩn kết nối: SATA 3 (6Gb/s)
 • Dung lượng lưu trữ: 500GB
 • Kích thước / Loại: 2.5 inch
 • Tốc độ đọc/ghi ( tối đa ): 560MB/s / 530MB/s
 • Bảo hành: 60 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

950,000 
 • Chuẩn kết nối: M.2 Nvme PCIe
 • Dung lượng lưu trữ: 256GB
 • Kích thước / Loại: 80 mm x 22 mm x 2,25 mm
 • Tốc độ đọc/ghi ( tối đa ): 1950MB/s / 1300MB/s
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

805,000 
 • Chuẩn kết nối: M.2 Nvme PCIe
 • Dung lượng lưu trữ: 250GB
 • Kích thước / Loại: 80 mm x 22 mm x 2,1 mm
 • Tốc độ đọc/ghi ( tối đa ): 3000MB/s / 1300MB/s
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

750,000 
 • Chuẩn kết nối: M.2 Nvme PCIe
 • Dung lượng lưu trữ: 256GB
 • Kích thước / Loại: 80 mm x 22 mm x 2,25 mm
 • Tốc độ đọc/ghi ( tối đa ): 3300MB/s / 1300MB/s
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

560,000 
 • Chuẩn kết nối: M.2 Nvme PCIe
 • Dung lượng lưu trữ: 256GB
 • Kích thước / Loại: 80 mm x 22 mm x 2,25 mm
 • Tốc độ đọc/ghi ( tối đa ): 1675MB/s / 1294MB/s
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

550,000 
 • Chuẩn kết nối: M.2 NVMe Gen4 x4
 • Dung lượng lưu trữ: 256GB
 • Kích thước / Loại: 80 mm x 22 mm x 2,25 mm
 • Tốc độ đọc/ghi ( tối đa ): 6400MB/s / 2700MB/s
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

830,000 
 • Chuẩn giao tiếp: PCIe Gen4 x4 NVMe
 • Dung lượng lưu trữ: 500GB
 • Chuẩn kích cỡ: M.2 2280
 • Tốc độ đọc/ghi ( tối đa ): 3500MB/s / 2100MB/s
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

1,080,000 
 • Dung lượng: 512GB
 • Tốc đọc đọc: 2137 MB/s
 • Tốc độ ghi: 1654 MB/s
 • TBW: >350TB
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

850,000 
 • Chuẩn giao tiếp: PCIe Gen4 x4 NVMe
 • Dung lượng lưu trữ: 512GB
 • Chuẩn kích cỡ: M.2 2280
 • Tốc độ đọc/ghi ( tối đa ): 6900MB/s / 5000MB/s
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

1,450,000 
 • Chuẩn giao tiếp: PCIe Gen3 x4 NVMe
 • Dung lượng lưu trữ: 512GB
 • Chuẩn kích cỡ: M.2 2280
 • Tốc độ đọc/ghi ( tối đa ): 3300MB/s / 2400MB/s
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

830,000 
 • Chuẩn giao tiếp: PCIe Gen3 x4 NVMe
 • Dung lượng lưu trữ: 500GB
 • Chuẩn kích cỡ: M.2 2280
 • Tốc độ đọc/ghi ( tối đa ): 3100MB/s / 2600MB/s
 • Bảo hành: 60 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

1,550,000 
 • Chuẩn giao tiếp: PCIe Gen4 x4 NVMe
 • Dung lượng lưu trữ: 1TB
 • Chuẩn kích cỡ: M.2 2280
 • Tốc độ đọc/ghi ( tối đa ): 3500MB/s / 2100MB/s
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

1,650,000 
 • Chuẩn giao tiếp: PCIe Gen4 x4 NVMe
 • Dung lượng lưu trữ: 500GB
 • Chuẩn kích cỡ: M.2 2280
 • Tốc độ đọc/ghi ( tối đa ): 6900MB/s / 5000MB/s
 • Bảo hành: 60 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

1,880,000 
 • Chuẩn giao tiếp: PCIe Gen3 x4 NVMe
 • Dung lượng lưu trữ: 1TB
 • Chuẩn kích cỡ: M.2 2280
 • Tốc độ đọc/ghi ( tối đa ): 3500MB/s / 3000MB/s
 • Bảo hành: 60 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

2,550,000 
 • Chuẩn giao tiếp: PCIe Gen4 x4 NVMe
 • Dung lượng lưu trữ: 1TB
 • Chuẩn kích cỡ: M.2 2280
 • Tốc độ đọc/ghi ( tối đa ): 7000MB/s / 5000MB/s
 • Bảo hành: 60 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

2,750,000 
 • Chuẩn giao tiếp: PCIe Gen4 x4 NVMe
 • Dung lượng lưu trữ: 2TB
 • Chuẩn kích cỡ: M.2 2280
 • Tốc độ đọc/ghi ( tối đa ): 7450MB/s / 6900MB/s
 • Bảo hành: 60 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

4,050,000 
 • Chuẩn giao tiếp: PCIe Gen3 x4 NVMe
 • Dung lượng lưu trữ: 1TB
 • Chuẩn kích cỡ: M.2 2280
 • Tốc độ đọc/ghi ( tối đa ): 3500MB/s / 3000MB/s
 • Bảo hành: 60 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

1,890,000 
 • Chuẩn giao tiếp: PCIe Gen4 x4 NVMe
 • Dung lượng lưu trữ: 2TB
 • Chuẩn kích cỡ: M.2 2280
 • Tốc độ đọc/ghi ( tối đa ): 3500MB/s / 2800MB/s
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

3,050,000