Hiển thị tất cả 18 kết quả

 • Chuẩn kết nối: SATA 3 (6Gb/s)
 • Dung lượng lưu trữ: 120GB
 • Kích thước / Loại: 2.5 inch
 • Tốc độ đọc/ghi ( tối đa ): 500MB/s / 360MB/s
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

395,000 
 • Chuẩn kết nối: SATA 3 (6Gb/s)
 • Dung lượng lưu trữ: 128GB
 • Kích thước / Loại: 2.5 inch
 • Tốc độ đọc/ghi ( tối đa ): 520MB/s / 450MB/s
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

430,000 
 • Chuẩn kết nối: SATA 3 (6Gb/s)
 • Dung lượng lưu trữ: 128GB
 • Kích thước / Loại: 2.5 inch
 • Tốc độ đọc/ghi ( tối đa ): 530MB/s / 480MB/s
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

350,000 
 • Chuẩn kết nối: SATA 3 (6Gb/s)
 • Dung lượng lưu trữ: 256GB
 • Kích thước / Loại: 2.5 inch
 • Tốc độ đọc/ghi ( tối đa ): 500MB/s / 400MB/s
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

650,000 
 • Chuẩn kết nối: SATA 3 (6Gb/s)
 • Dung lượng lưu trữ: 240GB
 • Kích thước / Loại: 2.5 inch
 • Tốc độ đọc/ghi ( tối đa ): 500MB/s / 350MB/s
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

670,000 
 • Chuẩn kết nối: SATA 3 (6Gb/s)
 • Dung lượng lưu trữ: 240GB
 • Kích thước / Loại: 2.5 inch
 • Tốc độ đọc/ghi ( tối đa ): 550MB/s / 445MB/s
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

690,000 
 • Chuẩn kết nối: SATA 3 (6Gb/s)
 • Dung lượng lưu trữ: 256GB
 • Kích thước / Loại: 2.5 inch
 • Tốc độ đọc/ghi ( tối đa ): 520MB/s / 450MB/s
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

760,000 
 • Chuẩn kết nối: SATA 3 (6Gb/s)
 • Dung lượng lưu trữ: 512GB
 • Kích thước / Loại: 2.5 inch
 • Tốc độ đọc/ghi ( tối đa ): 520MB/s / 450MB/s
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

1,330,000 
 • Chuẩn kết nối: SATA 3 (6Gb/s)
 • Dung lượng lưu trữ: 512GB
 • Kích thước / Loại: 2.5 inch
 • Tốc độ đọc/ghi ( tối đa ): 550MB/s / 510MB/s
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

1,350,000 
 • Chuẩn kết nối: SATA 3 (6Gb/s)
 • Dung lượng lưu trữ: 500GB
 • Kích thước / Loại: 2.5 inch
 • Tốc độ đọc/ghi ( tối đa ): 560MB/s / 530MB/s
 • Bảo hành: 60 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

1,730,000 
 • Chuẩn kết nối: M.2 Nvme PCIe
 • Dung lượng lưu trữ: 250GB
 • Kích thước / Loại: 80 mm x 22 mm x 2,1 mm
 • Tốc độ đọc/ghi ( tối đa ): 2100MB/s / 1700MB/s
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

750,000 
 • Chuẩn kết nối: M.2 Nvme PCIe
 • Dung lượng lưu trữ: 256GB
 • Kích thước / Loại: 80 mm x 22 mm x 2,25 mm
 • Tốc độ đọc/ghi ( tối đa ): 3300MB/s / 1300MB/s
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

860,000 
 • Chuẩn kết nối: M.2 Nvme PCIe
 • Dung lượng lưu trữ: 256GB
 • Kích thước / Loại: 80 mm x 22 mm x 2,25 mm
 • Tốc độ đọc/ghi ( tối đa ): 1600MB/s / 1000MB/s
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

680,000 
 • Chuẩn kết nối: M.2 NVMe Gen3 x4
 • Dung lượng lưu trữ: 256GB
 • Kích thước / Loại: 80 mm x 22 mm x 2,25 mm
 • Tốc độ đọc/ghi ( tối đa ): 3000MB/s / 1300MB/s
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

1,050,000 
 • Chuẩn giao tiếp: PCIe Gen3 x4 NVMe
 • Dung lượng lưu trữ: 512GB
 • Chuẩn kích cỡ: M.2 2280
 • Tốc độ đọc/ghi ( tối đa ): 3500MB/s / 2600MB/s
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

1,520,000 
 • Chuẩn giao tiếp: PCIe Gen3 x4 NVMe
 • Dung lượng lưu trữ: 500GB
 • Chuẩn kích cỡ: M.2 2280
 • Tốc độ đọc/ghi ( tối đa ): 2200MB/s / 2000MB/s
 • Bảo hành: 60 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

1,380,000 
 • Chuẩn giao tiếp: PCIe Gen3 x4 NVMe
 • Dung lượng lưu trữ: 512GB
 • Chuẩn kích cỡ: M.2 2280
 • Tốc độ đọc/ghi ( tối đa ): 3300MB/s / 2400MB/s
 • Bảo hành: 36 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

1,580,000 
 • Chuẩn giao tiếp: PCIe Gen3 x4 NVMe
 • Dung lượng lưu trữ: 500GB
 • Chuẩn kích cỡ: M.2 2280
 • Tốc độ đọc/ghi ( tối đa ): 3100MB/s / 2600MB/s
 • Bảo hành: 60 tháng

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC

1,480,000