Hiển thị tất cả 20 kết quả

 • Số nhân Cuda: 384
 • Base Clock: 1228Mhz
 • Dung lượng VRAM: 2GB GDDR5
 • Cổng kết nối: VGA, HDMI
 • Bảo hành: 06 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

1,090,000 
 • Số nhân Cuda: 384
 • Base Clock/ Boost Clock: 902Mhz
 • Dung lượng VRAM: 2GB GDDR3
 • Cổng kết nối: HDMI, DVI
 • Bảo hành: 06 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

700,000 
 • Số nhân Cuda: 640
 • CPU Clock: Boost Clock (MHz) 1468
 • Dung lượng VRAM: 2GB GDDR5
 • Cổng kết nối: DVI, HDMI, DP
 • Bảo hành: 06 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

1,450,000 
 • Số nhân Cuda: 768
 • CPU Clock: 1291 MHz
 • Dung lượng VRAM: 4GB GDDR5
 • Cổng kết nối: DVI, HDMI, DP
 • Bảo hành: 06 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

1,950,000 
 • Số nhân Cuda: 1408
 • Base Clock/ Boost Clock: 1530Mhz / 1785Mhz
 • Dung lượng VRAM: 6GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 06 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

3,350,000 
 • Số nhân Cuda: 1408
 • Base Clock/ Boost Clock: 1530Mhz / 1785Mhz
 • Dung lượng VRAM: 6GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 06 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

3,550,000 
 • Gigabyte Radeon RX 580 8G GDDR5
 • Core Clock: 1366MHz
 • Dung lượng VRAM: 8GB GDDR5
 • Cổng kết nối: 2 x HDMI, 2 x DP
 • Bảo hành: 06 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

1,690,000 
 • RX 570 Power Color 8G GDDR5 256-bit
 • Boost Clock / Memory Frequency: 1250 MHz / 1750 MHz
 • Dung lượng VRAM: 8GB GDDR5
 • Cổng kết nối: DVI, HDMI
 • Bảo hành: 03 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

1,200,000 
 • RX 580 Power Color 8G GDDR5 256-bit
 • Boost Clock : up to 1380MHz
 • Dung lượng VRAM: 8GB GDDR5
 • Cổng kết nối: DVI, HDMI, DP
 • Bảo hành: 03 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

1,500,000 
 • VGA NVIDIA Quadro P2200
 • Số nhân Cuda: 1280
 • Dung lượng VRAM: 5GB GDDR5x
 • Cổng kết nối: 4 x miniDisplayPort 1.4
 • Bảo hành: 12 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

4,190,000 
 • Số nhân Cuda: 896
 • Boost Clock: 1695Mhz
 • Dung lượng VRAM: 4GB GDDR5
 • Cổng kết nối: DVI, HDMI, DP
 • Bảo hành: 06 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

2,290,000 
 • Số nhân Cuda: 2176
 • Boost Clock: 1650Mhz
 • Dung lượng VRAM: 12GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 1x DVI, 1x DP
 • Bảo hành: 12 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

4,600,000 
 • Số nhân Cuda: 2176
 • Boost Clock: 1650Mhz
 • Dung lượng VRAM: 8GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 1x DVI, 1x DP
 • Bảo hành: 12 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

4,500,000 
 • Số nhân Cuda: 1920
 • Boost Clock: 1710Mhz
 • Dung lượng VRAM: 6GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 12 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

3,950,000 
 • Số nhân Cuda: 1408
 • Base Clock/ Boost Clock: 1560Mhz / 1815Mhz
 • Dung lượng VRAM: 6GB GDDR5
 • Cổng kết nối: 1x DVI, 1x HDMI, 1x DP
 • Bảo hành: 06 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

2,890,000 
 • Số nhân Cuda: 1152
 • Base Clock/ Boost Clock: 1506Mhz / 1708Mhz
 • Dung lượng VRAM: 6GB GDDR5
 • Cổng kết nối: 1x DVI, 1x HDMI, 1x DP
 • Bảo hành: 06 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

2,350,000 
 • Số nhân Cuda: 3584
 • Boost Clock: 1777Mhz
 • Dung lượng VRAM: 12GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 12 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

5,700,000 
 • Số nhân Cuda: 4864
 • Boost Clock: 1665Mhz
 • Dung lượng VRAM: 8GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DP
 • Bảo hành: 12 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

6,900,000 
 • Số nhân Cuda: 5888 | Boost Clock: 1815Mhz
 • Dung lượng VRAM: 8GB GDDR6
 • Cổng kết nối: 2x HDMI, 2x DP
 • Tình trạng: Like new
 • Bảo hành: 12 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

7,690,000 
 • Số nhân Cuda: 512
 • Băng thông: 128-bit
 • Dung lượng VRAM: 2 GB GDDR5
 • Cổng kết nối: Mini Display Port x 4
 • Bảo hành: 06 tháng

* Linh kiện chỉ áp dụng Build PC

1,750,000