Hiển thị 41–59 của 59 kết quả

 • Chíp xử lý: Intel Core i5 14400F – 4.7GHz
 • Bộ nhớ Ram: 16GB/3600 DDR4
 • Ổ đĩa cứng: SSD 256GB M.2 Nvme
 • VGA: Nvidia GTX1660S 6GB
 • Sử dụng: Game Online – Offline, Streamer…
 • Bảo hành: 12 – 36 tháng (theo linh kiện)
16,760,000 
 • Chíp xử lý: Intel Core i5 14400F – 4.7GHz
 • Bộ nhớ Ram: 16GB/3600 DDR4
 • Ổ đĩa cứng: SSD 512GB M.2 Nvme
 • VGA: Nvidia RTX2060S 8GB
 • Sử dụng: Game Online – Offline, Streamer…
 • Bảo hành: 12 – 36 tháng (theo linh kiện)
18,960,000 
 • Chíp xử lý: Intel Core i5 14400F – 4.7GHz
 • Bộ nhớ Ram: 16GB/3600 DDR4
 • Ổ đĩa cứng: SSD 512GB M.2 Nvme
 • VGA: Nvidia RTX4060 8GB
 • Sử dụng: Game Online – Offline, Streamer…
 • Bảo hành: 12 – 36 tháng (theo linh kiện)
21,080,000 
 • Chíp xử lý: Intel Core i5 14400F – 4.7GHz
 • Bộ nhớ Ram: 16GB/4800 DDR5
 • Ổ đĩa cứng: SSD 512GB M.2 Nvme
 • VGA: Nvidia RTX4070 12GB
 • Sử dụng: Game Online – Offline, Streamer…
 • Bảo hành: 12 – 36 tháng (theo linh kiện)
30,960,000 
 • Chíp xử lý: Intel Core i5 13400F – 4.6GHz
 • Bộ nhớ Ram: 16GB/3600 DDR4
 • Ổ đĩa cứng: SSD 512GB M.2 Nvme
 • VGA: Nvidia RTX3080 10GB
 • Sử dụng: Game Online – Offline, Streamer…
 • Bảo hành: 12 – 36 tháng (theo linh kiện)
30,130,000 
 • Chíp xử lý: Intel Core i7 10700F – 4.4GHz
 • Bộ nhớ Ram: 16GB/3200 DDR4
 • Ổ đĩa cứng: SSD 512GB M.2 Nvme
 • VGA: Nvidia GTX1660S 6GB
 • Sử dụng: Game Online – Offline, Streamer…
 • Bảo hành: 12 – 36 tháng (theo linh kiện)
14,540,000 
 • Chíp xử lý: Intel Core i7 10700F – 4.4GHz
 • Bộ nhớ Ram: 16GB/3200 DDR4
 • Ổ đĩa cứng: SSD 512GB M.2 Nvme
 • VGA: Nvidia RTX3060 12GB
 • Sử dụng: Game Online – Offline, Streamer…
 • Bảo hành: 12 – 36 tháng (theo linh kiện)
17,940,000 
 • Chíp xử lý: Intel Core i7 11700F – turbo 4.9GHz
 • Bộ nhớ Ram: 16GB/3200 DDR4 Led
 • Ổ đĩa cứng: SSD 256GB M.2 Nvme
 • VGA: Nvidia RTX3060 12GB
 • Sử dụng: Game Online – Offline, học tập…
 • Bảo hành: 12 – 36 tháng (theo linh kiện)
18,780,000 
 • Chíp xử lý: Intel Core i7 12700F – turbo 4.9GHz
 • Bộ nhớ Ram: 16GB/3600 DDR4 Led
 • Ổ đĩa cứng: SSD 500GB M.2 Nvme
 • VGA: Nvidia RTX3080 10GB
 • Sử dụng: Game Online – Offline, học tập…
 • Bảo hành: 12 – 36 tháng (theo linh kiện)
31,690,000 
 • Chíp xử lý: Intel Core i7 12700F – turbo 4.9GHz
 • Bộ nhớ Ram: 16GB/3600 DDR4 Led
 • Ổ đĩa cứng: SSD 500GB M.2 Nvme
 • VGA: Nvidia RTX4070 12GB
 • Sử dụng: Game Online – Offline, học tập…
 • Bảo hành: 12 – 36 tháng (theo linh kiện)
30,780,000 
 • Chíp xử lý: Intel Core i7 13700F – turbo 5.2GHz
 • Bộ nhớ Ram: 16GB/3600 DDR4 Led
 • Ổ đĩa cứng: SSD 512GB M.2 Nvme
 • VGA: Nvidia RTX3060 12GB
 • Sử dụng: Game Online – Offline, học tập…
 • Bảo hành: 12 – 36 tháng (theo linh kiện)
26,900,000 
 • Chíp xử lý: Intel Core i7 13700F – turbo 5.2GHz
 • Bộ nhớ Ram: 16GB/3600 DDR4 Led
 • Ổ đĩa cứng: SSD 512GB M.2 Nvme
 • VGA: Nvidia RTX4060 8GB
 • Sử dụng: Game Online – Offline, học tập…
 • Bảo hành: 12 – 36 tháng (theo linh kiện)
26,610,000 
 • Chíp xử lý: Intel Core i7 13700F – turbo 5.2GHz
 • Bộ nhớ Ram: 16GB/4800 DDR5
 • Ổ đĩa cứng: SSD 512GB M.2 Nvme
 • VGA: Nvidia RTX4070 12GB
 • Sử dụng: Game Online – Offline, học tập…
 • Bảo hành: 12 – 36 tháng (theo linh kiện)
34,550,000 
 • Chíp xử lý: Intel Core i7 14700F – turbo 5.4GHz
 • Bộ nhớ Ram: 32GB/5200 DDR5 Led
 • Ổ đĩa cứng: SSD 512GB M.2 Nvme
 • VGA: Nvidia RTX4070 12GB
 • Sử dụng: Game Online – Offline, học tập…
 • Bảo hành: 12 – 36 tháng (theo linh kiện)
37,620,000 
 • Chíp xử lý: Intel Core i7 14700F – turbo 5.4GHz
 • Bộ nhớ Ram: 16GB/4800 DDR5 Led
 • Ổ đĩa cứng: SSD 500GB M.2 Nvme
 • VGA: Nvidia RTX3060 12GB
 • Sử dụng: Game Online – Offline, học tập…
 • Bảo hành: 12 – 36 tháng (theo linh kiện)
29,800,000 
 • Chíp xử lý: Intel Core i7 14700F – turbo 5.4GHz
 • Bộ nhớ Ram: 32GB/5200 DDR5 Led
 • Ổ đĩa cứng: SSD 500GB M.2 Nvme
 • VGA: Nvidia RTX4070ti 12GB
 • Sử dụng: Game Online – Offline, học tập…
 • Bảo hành: 12 – 36 tháng (theo linh kiện)
47,910,000 
 • Chíp xử lý: Intel Core i7 14700K – turbo 5.6GHz
 • Bộ nhớ Ram: 32GB/5200 DDR5 Led
 • Ổ đĩa cứng: SSD 500GB M.2 Nvme
 • VGA: Nvidia RTX4070 12GB
 • Sử dụng: Game Online – Offline, học tập…
 • Bảo hành: 12 – 36 tháng (theo linh kiện)
46,540,000 
 • Chíp xử lý: Intel Core i7 14700K – turbo 5.6GHz
 • Bộ nhớ Ram: 32GB/5200 DDR5 Led
 • Ổ đĩa cứng: SSD 500GB M.2 Nvme
 • VGA: Nvidia RTX4070ti 12GB
 • Sử dụng: Game Online – Offline, học tập…
 • Bảo hành: 12 – 36 tháng (theo linh kiện)
50,590,000 
 • Chíp xử lý: Intel Core i7 14700K – turbo 5.6GHz
 • Bộ nhớ Ram: 32GB/5200 DDR5 Led
 • Ổ đĩa cứng: SSD 500GB M.2 Nvme
 • VGA: Nvidia RTX4080S 16GB
 • Sử dụng: Game Online – Offline, học tập…
 • Bảo hành: 12 – 36 tháng (theo linh kiện)
61,630,000