Phần mềm Win Pro 11 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

1,650,000 

  • Phần mềm tích hợp: Microsoft Edge, Snap Assist, One Touch, Microsoft Store…
  • Thời hạn bản quyền: Vĩnh viễn
  • Số thiết bị có thể sử dụng: 1 thiết bị

* Sản phẩm bán kèm theo máy bộ PC